Zondag 24 april 2016 – Manifestatie tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen
23rd March 2016
Nationale manifestatie tegen nieuwe gevechtsvliegtuigen krijgt steun van honderddertig organisaties
19th April 2016
Show all

Vrijdag 15 april – Vredesconferentie

U bent van harte welkom op vrijdag 15 april voor de Vredesconferentie in het federaal parlement. De conferentie start met een analyse van het Belgisch buitenland- en defensiebeleid en mogelijke alternatieven, gevolgd door een analyse van de het dossier rond de vervanging van de Belgische F-16’s. De conferentie wordt afgerond met een panelgesprek tussen zes perlementsleden (sprekers worden nog bevestigd).

Wanneer?

Vrijdag 15 april 2016, onthaal vanaf 12u15

Waar?

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, Huis van de parlementsleden, ingang via Leuvenseweg 13, 1000 Brussel

Waarom?

De Belgische regering kondigt op 22 december 2015 de verhoging aan van het Belgische defensiebudget naar 1,3% van het BBP en militaire investeringen ter waarde van bijna 10 miljard euro tegen 2030! Daaronder ook de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen (kostprijs van ongeveer 5 miljard euro zonder operationele en onderhoudskosten). Inmiddels is hun totale kost voor de hele levensduur geraamd op 15 miljard euro.

Is het echt dat wat ons land nodig heeft? Moeten we echt investeren in militair materieel dat noch vrede, noch stabiliteit brengt, maar integendeel vernietiging en chaos voortbrengt overal waar ze worden ontplooid (Afghanistan, Libië, Irak, enz.)?

Is een nieuwe wapenwedloop, waar de NAVO op aanstuurt, werkelijk het juiste antwoord op de spanningen en meningsverschillen met Rusland en andere potentiële tegenstanders? Zijn dergelijke grote uitgaven een prioriteit als we moeten vaststellen dat de regering op alle departementen bespaart (justitie, sociale zekerheid, mobiliteit, energie,…)?

Wat zijn de echte bedreigingen voor de vrede en de stabiliteit? Hoe kunnen we daar aan werken? Hoe kunnen we de enorme militairen uitgaven elders investeren om de vrede en stabiliteit te verzekeren hier en in het buitenland?

Toegang

Vrije bijdrage (richtprijs 3 euro), reserveren verplicht via vrede@vrede.be

Toegang via Leuvenseweg 13, 1000 Brussel, enkel na reservatie en met geldige identiteitskaart. Omwille van veiligheidsredenen mogen er geen rukzakken en andere zakken mee binnen.

Programma

12u15: onthaal

13u00 : Inleiding door Naïma Régueras, voorzitster van CNAPD

13u15 tot 14u30

Deel 1: Buitenlands beleid en defensie & alternatieven

Gemodereerd door Annemarie Gielen, voorzitster Pax Christi

  • Kritische analyse van het buitenlands beleid en de defensie van België en de rol van militaire interventies (prof. Christophe Wasinski ULB)
  • Impact van de Belgische militaire interventie in Libië (prof. Elena Aoun, UCL)
  • Samenwerking of wapenwedloop met Rusland? (prof. Tom Sauer, UAntwerpen)

14u45 tot 15u45

Deel 2: De gevechtsvliegtuigen

Gemodereerd door Sam Biesemans, Agir pour la Paix

  • De Europese context en de overcapaciteit op vlak van gevechtsvliegtuigen (Siemon Wiezeman, SIPRI)
  • De aankoop van nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen in Nederland (Christ Klep, militair historicus, Universiteit van Utrecht)

15u45 tot 16u30

Deel 3: debat

Samenvatting van de verschillende bijdragen en belangrijke punten voor het debat (Ludo De Brabander, Vrede vzw)

Gemodereerd door Gie Goris, Mo* magazine

  • Politiek debat met 6 parlementairen: Tim Vandenput (Open VLD), Karolien Grosemans (NV-A, te bevestigen), Veli Yuksel (CD&V, te bevestigen), Benoit Hellings (Ecolo), Dirk Van der Maelen (SP-a), Marco Van Hees (PTB).

Reservatie vooraf is noodzakelijk via: vrede@vrede.be

Simultane vertaling FR/NL

Organisatie van CNAPD, CSO, Intal, LEF-FGE, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, Vredesactie en het platform “Geen Gevechtsvliegtuigen”