“Onze beperkte middelen dwingen ons om keuzes te maken. De regering zal zich inspannen om een samenhangend beleid te voeren.”

Charles Michel

OH, ECHT?

Besparen, bezuinigen en inleveren! Al van toen de economische crisis begon weerklinkt dit refrein, en tóch blijkt er wel degelijk geld te zijn … en als de regering dat dan vindt, gooit ze het door deuren en vensters.

Geen week gaat voorbij zonder dat de regering een nieuwe besparingsmaatregel verkondigt. In 2017 alleen al kromp de begroting voor gezondheidszorg met zo’n miljard euro!

Openbare diensten komen geregeld onder de hakbijl terecht en door “gebrek aan middelen” komt geen enkele relance van de grond: justitie, sociale zekerheid, de NMBS, de strijd tegen armoede, de begroting voor nieuwe energiebronnen en bestrijding van de klimaatopwarming, of internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. Voor al deze budgetten is er geen geld meer volgens de regering.

Daarentegen:

  • engageert onze regering zich in september 2014, in kader van een NAVO-top, om het defensiebudget te verhogen van 0,9% naar 2%.
  • kondigt onze regering een jaar later aan dat de defensiebegroting in 2030 1,34% van het BBP zal bedragen, ten bedrage van 6,5 miljard euro. Meer dan het dubbele van nu.
  • kondigt onze regering een defensie-investeringsplan aan van 9,2 miljard euro.
  • tekende ons land in 2016 een contract voor de aankoop van 2 fregatten en 6 mijnenvegers. Kostprijs: 2 miljard euro. In datzelfde jaar bespaart de regering 1,4 miljard euro op sociale zekerheid
  • plant de regering een aankoopcontract te ondertekenen in de zomer van 2018 voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, ter waarde van 3,6 miljard euro. Als we daar de kosten voor onderhoud en opleiding bij rekenen, komt de totale kost op minimum 15 miljard euro.

Terwijl de bevolking dringende noden heeft, snakt naar een basis-dienstverlening, een gezonde werking van onze democratie, naar sociale gerechtigheid, naar een ambitieus plan tegen de klimaatontregeling, heeft de regering duidelijk een andere prioriteit: defensie en militarisering.

Een prioriteit die niet eens tegemoet komt aan de veiligheidsbehoefte van de bevolking. Integendeel. Veiligheid gaat hand in hand met sociale ontwikkeling. Veiligheid gaat over het beschermen van de bevolking tegen tegenslag. Veiligheid gaat over de mogelijkheid van een ieder om zijn capaciteiten te ontwikkelen. Veiligheid gaat over toekomstperspectief voor de mensen. Veiligheid gaat over het bestrijden van armoede, ongelijkheden, sociale uitsluiting en discriminatie. Veiligheid gaat over investeren in mensen en niet in wapens.

Maak jij ook mee duidelijk aan onze regering dat haar politieke keuzes niet stroken met onze prioriteiten? De bevolking en de planeet hebben andere en dringende noden.

Laten we ervoor zorgen dat onze regering een stap terugzet tussen nu en de zomer van 2018. Minder wapens voor meer veiligheid.

< HOME