Meer dan honderd organisaties waaronder Broederlijk Delen, Beweging.net, Vlaams ABVV, KVLV vrouwen met vaart, Oxfam België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Greenpeace België, LBC-NVK,… spreken zich uit tegen de geplande aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.
Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen

Er bestaat geen maatschappelijk draagvlak om miljarden te investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen. Volgens een enquête van de UA is slechts 25% van de Belgen daarvoor gewonnen. Dat is een duidelijke boodschap aan de regering. De vredesbeweging vraagt aan jou, als organisatie uit het middenveld, om ook je stem te laten horen.

Schatkist heeft geen miljarden euro op overschot

De aankoop van de nieuwe ‘jet fighters’ kan gemakkelijk tot 6 miljard euro oplopen, een bedrag dat niet ter beschikking is. De jarenlange economische en financiële crisis noopt ieder van ons om zuinig om te springen met de voorhanden zijnde middelen, ook de overheid. Prioriteit voor de huidige regering is werk maken van een duurzaam beleid op vlak van economie, klimaat en milieu, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Militaire missies brachten geen vrede en stabiliteit

De militaire interventies in verschillende delen van de wereld hebben niet gezorgd voor meer vrede en stabiliteit. Integendeel. De situatie in bijv. Afghanistan en Libië is uiterst zorgwekkend. Er is dringend nood aan een andere kijk op conflicthantering en vredeshandhaving, want de gekende militaire recepten werken niet. Gevechtsvliegtuigen zijn de slechtst mogelijke investering als we echt een bijdrage willen leveren tot vrede en stabiliteit.

Publiek en democratisch debat

De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen vereist een open debat over zowel de de rol en toekomst van het Belgisch leger als over welke investeringen prioritair zijn om te kunnen bijdragen aan een duurzame vrede in een veilige wereld. Deze vraag naar een publiek debat wordt ondersteund door het advies van het Vlaams Vredesinstituut dat op 16 juni ll werd gepubliceerd.

Het platform brengt 130 verenigingen samen:

11.11.11
Amnesty International Temse
Aardewerk vzw
Actief Linkse Studenten & Scholieren
Agir pour la Paix
Aktie Vredesbelasting (VRAK)
Amass massagepraktijk
Arlac
Artsen voor Vrede
Attac Liège
AZIZ vzw
Beau-Mur
BEMO – Een betere wereld is mogelijk
Berten Fermont Herdenkingscomité
Beweging.net
Blabla Geweldloze Communicatie
Brecht Eisler Koor
Broederlijk Delen
Bruxelles Panthères
CADTM
Centre Avec
Centre d’Information et d’éducation Populaire
Christenen voor het Socialisme
CICM-JPIC
CIEP HO
CNAPD
Colophon asbl
Comac
Comité Surveillance Otan
Commission Justice et Paix Belgique
Conseil de la Jeunesse Catholique
Curieus
Daklozen Vlaanderen
De Koep burgerbeweging
De Toekomstfabriek
De Vuurbloem
Dienst Diaconie Brugge
Drukkerscollectief De Wrikker
Ecolo
Ecolo j
Ethisch vastgoedkantoor ONS HUIS bvba
Etopia
Etudiants de Gauche Actifs / Actief Linkse Studenten & Scholieren
Evangelie Levensnabij
Femma vzw
Femmes Prévoyantes Socialistes
FGTB Charleroi.Sud-Hainaut
Forum NORD SUD
Forum voor Amateurkunsten
Gemeenschap Villers
Geneeskunde voor de Derde
Wereld – Médecine pour le Tiers Monde
Gents Actieplatform Palestina
Greenpeace België
Groen !
GroenPlus – ouderenwerking van Groen
Groep rond de priesterarbeiders
Hand in Hand tegen racisme vzw
Honduraswerkgroep
IHOES
ILV
Initiatief Cuba Socialista
INTAL
Jeunes CSC
Jeunes FGTB
Jong Groen
Jongsocialisten
KAJ vzw
Käthe Kollwitz Vredesloop
KBA/FONCABA
Kif Kif
Koerdisch Instituut Brussel
KVLV, Vrouwen met vaart
Latitude Jeunes
LBC-NVK
Les Amis de la Terre
Let Us Change, Ethiopië
Leuvense Actiegroep Palestina
Links Ecologisch Forum
Linx+ Diksmuide
Masereelfonds Sint-Niklaas
Mediawerkgroep Syrië
MeMO vzw
Mensen in Basisgroepen
Mobiel 21
Mouvement chrétien pour la paix
Mouvement Citoyen Palestine
Mouvement ouvrier chrétien
Mouvement VEGA
Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
Netwerk tegen Armoede
Oxfam-in-België / Oxfam-en-Belgique
Palestina Solidariteit vzw
Parochie St-Jozef en St. Kristoffel Assebroek
Parti Humaniste Belge
Pasar vzw
Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Wallonie-Bruxelles
Projeunes
PVDA (Partij van de Arbeid) /
PTB (Parti du Travail de Belgique)
Quinoa asbl
Rencontres pour la Paix
School Zonder Racisme
SCI Projets Internationaux
Service civil international
Sint Paulus parochie
Solidarité Socialiste
Sp.a
t Uilekot vzw
TegenGAS
Trafiek vzw
Transitie Rabot (Gent )
Uitgeverij EPO
Unie van de Religieuzen van Vlaanderen
Vermeylenfonds Koksijde
Via Libra vzw
VIA vzw
Victoria Deluxe
Vlaams ABVV
Vlaams Centrum voor Inheemse Volken
Vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vormingplus Kempen vzw
VOS Vlaamse Vredesbeweging
Vrede vzw
Vredesactie
Vredeshuis Aalst
Vriendschap zonder Grenzen – Amitié sans Frontières
Vrije Vlaamse Christen Democraten
Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
Vrouwenraad
vzw Voor Vrede, Vrijheid en verdraagzaamheid
Wereldsolidariteit/Solidarité Mondiale
Werkgroep diaconie dekenaat Evergem
Werkgroep Vluchtelingen Gent

Onderteken de platformtekst voor organisaties

Organisatie (required)

Email (required)

Naam contactpersoon